Programul „Cercetare, conservare, pregătire metodologică“

Programul „Cercetare, conservare, pregătire metodologică“ include la rândul lui trei programe bine definite, caracterizate de indicatori precişi ai performanţei (scop, obiective, perioade de desfăşurare, etapizare, secţiuni, participanţi, materiale promoţionale, colaboratori, cheltuieli materiale).

Programul „Cercetare“ este iniţiat în vederea cercetării şi evaluării realităţii fenomenului culturii populare, investigându-se cu precădere dinamica actuală a tradiţiei şi urmărind prioritar scopuri aplicative. Cercetarea reprezintă una din activităţile de bază desfăşurate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa. Perioada de desfăşurare a acestei activităţi este permanentă, la realizarea sa fiind angrenat întreg personalul de specialitate al instituţiei.

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa colecţionează şi tezaurizează date şi valori reprezentative pentru dezvoltarea actuală a tradiţiei populare, acumularea unui patrimoniu propriu al creaţiei contemporane asigurând fundamentarea ştiinţifică a strategiei culturale în domeniu. Obiectivele acestei activităţi sunt îmbogăţirea arhivei cu documente, înregistrări audio şi video valoroase, completarea bazei de date şi informaţii existente, optimizarea bazei de date în vederea valorificării superioare. Acesta este scopul celei de-a doua componente a programului – „Conservare“.

Prin „Programul metodologic“ Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa asigură, la solicitare, asistenţă de specialitate pentru toate instituţiile culturale judeţene în vederea selectării, protejării şi promovării valorilor autentice ale culturii populare. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa joacă rolul unui centru cultural în permanentă legătură cu oamenii satelor cu tot ce înseamnă civilizaţia rurală şi desfăşoară o activitate susţinută de revigorare a tradiţiei populare în mediul rural.