Artă populară şi tradiţie folclorică la Stelnica – 25 martie 2018

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa în colaborare cu Primăria comunei Stelnica organizează duminică, 25 martie 2018, ora 12.00, la Căminul Cultural din satul Maltezi (comuna Stelnica) manifestarea cultural-artistică „Artă populară şi tradiţie folclorică“.
Ajunsă la cea de-a 24-a ediţie manifestarea urmăreşte promovarea cântecelor şi dansurilor populare, clăcilor şi şezătorilor, a ritualurilor, credinţelor populare, datinilor şi obiceiurilor de peste an sau a celor practicate la marile sărbători religioase, a meşteşugurilor, toate nestemate ale culturii noastre tradiţionale, simbol al existenţei şi statorniciei noastre pe aceste meleaguri.
Este o datorie de onoare a noastră să descoperim în vetrele folclorice din Câmpia Bărăganului toate aceste comori spirituale ale neamului, de o neasemuită frumuseţe şi originalitate, în cadrul unor proiecte de cercetare şi valorificare a patrimoniului cultural românesc.
Cei care vor participa la acest eveniment deosebit vor avea prilejul să retrăiască atmosfera de odinioară a satului ialomiţean.
În program: vernisajul expoziţiei de artă populară şi un spectacol folcloric susţinut de ansamblul „Doina Bărăganului“.