Ediția 2018 – Stelnica

Istorie, tradiţie și credință în Stelnica

Duminică, 25 martie, ora 12.00, la Căminul cultural Maltezi s-a desfășurat manifestarea cultural-artistică „Istorie, tradiție și credință la Stelnica“.
Ajunsă la cea de-a 24-a ediţie manifestarea urmăreşte identificarea autenticului în arta populară ialomiţeană, cercetând şi valorificând creaţiile de profil: ţesături, cusături, împletituri, prelucrarea lemnului şi a metalelor. De fiecare dată evenimentul reuşeşte să demonstreze că interesul pentru valorile autentice şi pentru revigorarea lor există, atât printre vârstnici cât şi printre tineri, valorificând un potenţial artistic şi creativ deosebit, care trebuie doar pus în valoare.
Viaţa locuitorilor din Maltezi și Stelnica a urmat tiparele tradiţiei ialomiţene, cu o aplecare firească a oamenilor spre frumos şi esenţă, cu bucuria de a regăsi în intimitatea gospodăriei, anume croită pentru suflet, în obiceiuri, tradiţii, cât şi în portul de muncă şi de sărbătoare. Firul tradiţiilor populare a fost tors înainte, în ciuda vitregiilor istoriei. Creatorii populari au continuat să practice numeroase meşteşuguri implicând existenţa artei populare. Meşteri populari în vârstă au transmis generaţiilor mai tinere tainele simple ale unor meşteşuguri numai de ei ştiute care, altfel, probabil ar fi dispărut.
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa încearcă să valorifice această bogată zestre culturală în expoziţii etnografice, stimulând astfel interesul pentru realizarea unor colecţii permanente de artă populară. Astfel, valori autentice sunt scoase din lada de zestre, din magazii sau şoproane şi expuse spre bucuria vizitatorului de rând sau chiar a specialistului plecat pe firul tradiţiei. Intuind şi meditând asupra adâncului înţeles al acestor obiecte aparţinând unei civilizaţii pe cale de dispariţie încercăm să le facem cunoscute, pentru că ele sunt mărturii autentice despre viaţa de odinioară a locuitorilor din satele şi comunele ialomiţene.
Manifestarea a debutat cu proiecţia unui film documentar realizat în urma cercetării de teren în vatra folclorică Stelnica. Au fost surprinse aspecte din viaţa satului, obiceiuri, meşteşuguri, interviuri. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa a editat un pliant ce conţine fotografii ale celor mai reprezentative obiecte populare şi ale creatorilor acestora, repere monografice, prezentarea unor personalităţi ale satului, obiceiuri, ocupații şi meşteşuguri, tradiții culinare, sărbători creștine.
Programul a continuat cu un program artistic susţinut de grupul folcloric „Mugurași de Stelnica“ (eleve ale Școlii gimnaziale Maltezi) și ansamblul folcloric „Doina Bărăganului“ cu soliştii Iuliana Gheorghiță, Nicole Dumitrașcu, Gheorghe Stemate, Maria Preda.