Sistemul informatizat de comunicare

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa are în vedere desfăşurarea activităţii sale pe criteriile modernităţii. Sistemul informatizat de comunicare este un mijloc eficient care permite fluidizarea informaţiilor şi permite accesarea acestora de către toţi utilizatorii Internet, eliminând problemele legate de spaţiu şi timp.

Dreptul la cultură, pluralismul cultural şi dialogul intercultural sunt valori esenţiale ale unei societăţi deschise, democratice. Accesul la cultură este un factor principal de coeziune socială şi un însemn al consolidării identităţii culturale în procesul integrării europene. Actul de cultură pe care dorim să-l realizăm este un act de cultură pentru mileniul III, iar sistemul informatizat de comunicare poate fi mijlocul eficient prin care realizăm acest lucru.

Există pagini web de prezentare a activităţii Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, a ansamblului folcloric „Doina Bărăganului“, a Festivalului Internaţional de Folclor „Floare de pe Bărăgan“, a celor două festivaluri naţionale „Ion Albeşteanu“ şi „Trofeul tinereţii“ – Amara.

• www.traditieialomita.ro

• www.doinabaraganului.ro

• www.floaredepebaragan.ro

• www.albesteanu.ro

• www.festivalulamara.ro

Inapoi la pagina anterioara