Rezultat procedura simplificata proprie de achizitie servicii de cazare si masa festival Doina Baraganului

Oferta declarata câştigătoare in cadrul Procedurii simplificate proprii – Conform Normei de procedura interna pentru serviciile din Anexa 2, pentru atribuirea contractului SERVICII CAZARE ȘI MASĂ FESTIVAL „DOINA BĂRĂGANULUI” AMARA 2017 este cea depusă de ofertantul SC ADMET SRL.

Raportul procedurii