Floriile – etimologie, sacralitate și tradiție!

Materialul este realizat la biserica “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, a parohiei Munteni-Buzău, preot paroh Ardeleanu Gheorghe-Aurel.
Editor, regie și montaj – Nelu Pașata