Întâlnire cu referenţii culturali din judeţul Ialomiţa

În data de 12.02.2016 s-a desfăşurat la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa şedinţa cu directorii de Cămine culturale (sau persoanele delegate cu atribuţii de director Cămin cultural) din judeţul Ialomiţa. Au participat reprezentanţi ai localităţilor: Albeşti, Amara, Borduşani, Căzăneşti, Cocora, Cosâmbeşti, Giurgeni, Griviţa, Gura Ialomiţei, Jilavele, Miloşeşti, Movila, Perieţi, Reviga, Săveni, Sudiţi, Vlădeni.
Până la data de 25.02.2016 au depus raportul de activitate pentru anul 2015 şi proiectul de activităţi pentru anul 2016 (fax, mail sau suport hârtie) directorii de Cămine culturale din următoarele localităţi: Amara, Albeşti, Borduşani, Căzăneşti, Cocora, Cosâmbeşti, Coşereni, Făcăeni, Giurgeni, Griviţa, Gura Ialomiţei, Jilavele, Moldoveni, Movila, Perieţi, Răduleşti, Reviga, Săveni, Stelnica, Sudiţi, Vlădeni, Ţăndărei.
De asemenea, la solicitarea noastră nr. 46/04.02.2016 privind situaţia personalului de specialitate şi starea Căminelor culturale la nivelul judeţului Ialomiţa au răspuns până la data de 25.02.2016 următoarele localităţi: Amara, Albeşti, Alexeni, Balaciu, Bărcănești, Bordușani, Bucu, Căzănești, Cocora, Colelia, Cosâmbești, Coşereni, Drăgoeşti, Gârbovi, Gheorghe Doja, Făcăeni, Giurgeni, Grindu, Grivița, Gura Ialomiţei, Jilavele, Manasia, Mărculeşti, Mihail Kogălniceanu, Moldoveni, Movila, Moviliţa, Munteni Buzău, Ograda, Perieţi, Platonești, Răduleşti, Reviga, Sărățeni, Săveni, Scânteia, Stelnica, Sudiţi, Valea Măcrişului, Vlădeni, Urziceni, Ţăndărei.

Situaţia Căminelor culturale la data de 01.01.2016 se găseşte aici.