Ediţia 2016 – Sărăţeni

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, în colaborare cu Primăria Sărăţeni şi Căminul cultural Sărăţeni au organizat în data de 25 martie 2016, la Căminul Cultural Sărăţeni, manifestarea cultural-artistică „Artă populară şi tradiţie folclorică“.

Ajunsă la cea de-a 22-a ediţie manifestarea urmăreşte identificarea autenticului în arta populară ialomiţeană, cercetând şi valorificând creaţiile de profil: ţesături, cusături, împletituri, prelucrarea lemnului şi a metalelor. De fiecare dată „Arta populară şi tradiţia folclorică“ reuşeşte să demonstreze că interesul pentru valorile autentice şi pentru revigorarea lor există, atât printre vârstnici cât şi printre tineri, valorificând un potenţial artistic şi creativ deosebit, care trebuie doar pus în valoare.

Viaţa locuitorilor din Sărăţeni a urmat tiparele tradiţiei ialomiţene, cu o aplecare firească a oamenilor spre frumos şi esenţă, cu bucuria de a regăsi în intimitatea gospodăriei, anume croită pentru suflet, în obiceiuri, tradiţii, cât şi în portul de muncă şi de sărbătoare. Firul tradiţiilor populare a fost tors înainte, în ciuda vitregiilor istoriei. Creatorii populari au continuat să practice numeroase meşteşuguri implicând existenţa artei populare. Meşteri populari în vârstă au transmis generaţiilor mai tinere tainele simple ale unor meşteşuguri numai de ei ştiute care, altfel, probabil ar fi dispărut.

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa încearcă să valorifice această bogată zestre culturală în expoziţii etnografice, stimulând astfel interesul pentru realizarea unor colecţii permanente de artă populară. Astfel, valori autentice sunt scoase din lada de zestre, din magazii sau şoproane şi expuse spre bucuria vizitatorului de rând sau chiar a specialistului plecat pe firul tradiţiei. Intuind şi meditând asupra adâncului înţeles al acestor obiecte aparţinând unei civilizaţii pe cale de dispariţie încercăm să le facem cunoscute, pentru că ele sunt mărturii autentice despre viaţa de odinioară a locuitorilor din satele şi comunele ialomiţene.

Participanţii la eveniment au avut prilejul să retrăiască atmosfera de odinioară a satului ialomiţean.

Programul manifestării a cuprins, pe lângă vernisajul expoziţiei şi un spectacol folcloric susţinut de Orchestra „Doina Bărăganului“ cu soliştii Nicoleta Rădinciuc Vlad şi Adrian Măcianu.