Prezentare

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, înfiinţat prin Decizia Prefecturii Judeţului Ialomiţa nr. 65/17.04.1992, este o instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul local, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Centrul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare, şi cu cele ale propriului regulament de organizare şi funcţionare elaborat în temeiul regulamentului-cadru aprobat prin Ordinul nr. 2193/2004 al Ministrului Culturii şi Cultelor.

Instituția însumează valorile culturii populare din județ, identificând, conservând și valorificând datele folclorice, proiectându-le in contextul socio-politic contemporan, stimuleaza în mod susținut procesul de creație populară la nivelul tuturor genurilor culturii tradiționale, punînd totul sub semnul configurării valorice în context național și internațional.

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa ridică problema studierii culturii populare în contemporaneitate și a modalităților efective de a separa autenticul de kitsch, pentru a asimila tradiției manifestările actuale și neconvenționale ale vieții folclorice, pentru a susține material valorile creației țărănești.

Modalitatea de realizare a acestor obiective vizează structurarea activităților instituției pe două coordonate principale: programul „cercetare, conservare, pregatire metodologica“ și programele de valorificare cultural-artistice.