Invitatie de participare procedura simplificata proprie de achizitie servicii de cazare si masa festival Doina Baraganului

Posted by on 24 iulie 2017

C.J.C.P.C.T. IALOMIȚA, cu sediul în localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab nr. 22-26, județul Ialomița, telefon/fax 0243-231151 cod de înregistrare fiscală 4232054, reprezentată prin dl. Cătălin STANCIU având funcția de manager, dorește să achiziționeze servicii de cazare și masă pentru festivalul „Doina Bărăganului”:

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: Procedură simplificată proprie – Conform Normei de procedură internă pentru serviciile din Anexa 2, cu respectarea prevederilor art. 7 alin (1) lit. c) si alin (2) din Legea 98/2016, coroborat cu prevederile art. 101 alin (2) din HG 395/2016;

  2. Limba de redactare a ofertei: limba română;

  3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv;

  4. Prețul va fi exprimat în lei, exclusiv și inclusiv TVA.

  5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: „prețul cel mai scăzut”

  6. Ofertele se vor depune la sediul C.J.C.P.C.T. Ialomița, bd. Matei Basarab nr. 22-26, localitatea Slobozia, județul Ialomița.

  7. Data limita de depunere a ofertelor: 31 iulie 2017, ora 16:30.

  8. Solicitările de clarificări vor fi transmise către compartimentul administrativ financiar din cadrul C.J.C.P.C.T. Ialomița.

  9. Informații suplimentare la tel. 0243-231151, persoana de contact Romulus Roșca.

Anexat prezentei invitații vă punem la dispoziție Fișa de date a achiziției, Caietul de sarcini, modele formulare și model contract.

În cele ce urmează sunteți invitați să depuneți oferta Dumneavoastră, însoțită de documentele solicitate pentru prestarea de servicii.

Descarca documente anexate

Comments are closed.

internet connection speed test