Dansatori

Dansatorii ansamblului folcloric „Doina Bărăganului“ sunt dedicaţi valorificării scenice a tezaurului folcloric din zona Bărăganului şi nu numai. În ideea continuării tradiţiilor populare româneşti, a dezvoltării şi perfecţionării tehnicii şi interpretării muzicii şi dansului popular, în cadrul ansamblului există o adevărată şcoală a dansului popular.

De-a lungul timpului, în cadrul ansamblului „Doina Bărăganului“ au activat coregrafi de renume ai folclorului românesc, amintind aici pe regretaţii Duţu Olteanu, Ion Grama, Ion Auroaica, Mihai Runcan care au contribuit la punerea in scenă a jocului tradiţional din zona Bărăganului, ceea ce a dus la creşterea prestigiului ansamblului pe plan intern şi internaţional.

Coregrafia actuală semnată de maestrul de dans Nicuşor Iancu cuprinde tablouri coregrafice specifice zonei Bărăganului, dar şi din zonele reprezentative ale ţării (Oltenia, Moldova, Banat, Ardeal, Oaş, Dobrogea).

Activitatea artistică se concretizeză printr-o bogată participare la manifestările de gen pe plan local, naţional şi internaţional, spectacolele lor fiind apreciate de marele public.