Dansatori

Dansatorii ansamblului folcloric „Doina Bărăganului“ sunt dedicaţi valorificării scenice a tezaurului folcloric din zona Bărăganului şi nu numai. În ideea continuării tradiţiilor populare româneşti, a dezvoltării şi perfecţionării tehnicii şi interpretării muzicii şi dansului popular, în cadrul ansamblului există o adevărată şcoală a dansului popular.
Coregrafia actuală este semnată de maestrul de dans Nicuşor Iancu şi cuprinde tablouri coregrafice specifice zonei Bărăganului, dar şi din zonele reprezentative ale ţării (Oltenia, Moldova, Banat, Ardeal, Oaş, Dobrogea).

Din punct de vedere morfologic, dansul ialomiţean se desfăşoară fie în cerc închis, semicerc, lini. Dansul este mai mult bilateral s-au cu orientare spre dreapta, tempoul fiind vioi-accelerat. Motivele cinetice se aşează în general în paşi de plimbare, cârlige, bătăi, paşi încrucişaţi, pinteni pe podea s-au în aer. Predomină ritmul binar comun cu unele sincope şi asimetrii. Ca aspecte sincretice întâlnim o formă de îmbinare dans-muzică instrumentală, eventual cu strigături, acestea din urmă fiind în scădere ca frecvenţă şi putere de expresie.

Tablourile coregrafice din marile zone folclorice ale ţării prezentate de dansatorii ansamblului folcloric „Doina Bărăganului” se caracterizează printr-o bogăţie nesfârşită de mişcări izvorâte din miile de jocuri existente, într-o mare varietate a stilurilor proprii fiecărei regiuni şi prin vigoarea, veselia naturală, temperamentul şi dinamismul interpretării. În construcţia dansului românesc se întâlnesc o mulţime de forme, o variaţie plăcută de tempouri, o ritmică bogată şi nuanţată.

Activitatea artistică a ansamblului se concretizeză printr-o bogată participare la manifestările de gen pe plan local, naţional şi internaţional, spectacolele lor fiind apreciate de marele public.

De-a lungul timpului, în cadrul ansamblului „Doina Bărăganului“ au activat coregrafi de renume ai folclorului românesc, amintind aici pe regretaţii Duţu Olteanu, Ion Grama, Ion Auroaica și Mihai Runcan, care au contribuit la punerea în scenă a jocului tradiţional din zona Bărăganului, ceea ce a dus la creşterea prestigiului ansamblului pe plan intern şi internaţional.